Plus in het Kwadraat

In de afgelopen 60 jaar hebben wij enorm veel ervaring opgedaan in het opvangen en begeleiden van ouders en kinderen binnen de kinderopvang Plus. Deze ervaring vraagt om een verankering. Daarom is besloten een eigen methodiek te gaan ontwikkelen, Plus2 (Plus in het Kwadraat).

Deze methodiek gaat uit van het competentievergrotend werken met kinderen van 0-4 jaar. Dat is onze paraplu. Onder deze paraplu hebben wij overige elementen gerangschikt zoals een VVE programma, een observatiesysteem, de inrichting van de groepen en diverse tools. Alle onderdelen zijn dusdanig beschreven dat ze echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze specifieke doelgroep kinderen.

Om de methode Plus2 ook echt in de praktijk te kunnen inzetten is een spoorboekje ontwikkeld. Dit spoorboekje geeft per fase van plaatsing precies weer waar op ingezet moet worden. Van A tot Z kunnen onze Pedagogisch Medewerkers en onze Gezinsadviseurs te stappen uit ons spoorboekje volgen.

Het vergt enige training om volgens deze methodiek te werken. Daarom hebben wij een leergang Plus2 ontwikkeld. Deze leergang bestaat uit 4 modules met een portfolio waarbij vooral praktijkgerichte opdrachten centraal staan.

Om het uiteindelijke effect van onze vorm van kinderopvang Plus te kunnen aantonen wordt aan de hand van onze methodiek Plus2 een onderzoek gestart in 2019.

Voor meer interesse in onze methodiek vul het contactformulier in
Contact