Ouderbetrokkenheid met ‘Samen voor Taal’

De app Samen voor Taal zorgt voor meer ouderbetrokkenheid bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Het principe van Samen voor Taal is het aanbieden van leuke, eenvoudige activiteiten voor ouder en kind. Deze activiteiten hebben wij met onder andere korte filmpjes en liedjes omgezet in een leuke en actieve app, de Samen voor Taal app. De activiteiten kunnen worden gekoppeld aan het thema waar wij op de groepen bij Dikkertje Dap aan werken. Hierdoor is er herkenbaarheid tussen wat er op de groep gebeurt en wat ouders thuis kunnen doen.

Samen voor Taal inhoudelijk

Bij onze kinderopvang Plus, Dikkertje Dap zetten wij de door onszelf ontwikkelde Samen voor Taal app ook actief in. Dit doen wij naast ons VVE programma, Uk en Puk. Op die manier stimuleren wij de ouderbetrokkenheid bij onze kinderopvang Plus. Ook wordt de taalontwikkeling van de kinderen hierdoor positief gestimuleerd. De activiteiten heben we onderverdeeld in verschillende ‘samen doen’ activiteiten per onderwerp of thema. Er is altijd een knutselactiviteit, een liedje en een beweegactiviteit. Alles activiteiten zijn kort en eenvoudig, uit te voeren door iedere ouder samen met zijn of haar kind. Ook wordt er met woorden van de week gewerkt die voor ouders in de app zijn terug te vinden. De bedoeling is dat deze woorden vaak herhaald worden. Dit vergroot de woordenschat van de kinderen. Op de groep werken we met dezelfde woorden van de week.

Samen voor Taal app

De Samen voor Taal app is door iedereen te downloaden. Hierna kan de app meteen gebruikt worden.

Samen voor Taal app

Citylab010, Gemeente Rotterdam

Het ontwikkelen van het programma Samen voor Taal en de hierbij behorende app is mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Via het initiatief van Citylab010 hebben wij hiervoor financiering ontvangen. Mooi dat de gemeente dit soort initiatieven steunt.

logo citylab010 samen voor taal ouderbetrokkenheid