Methodiek ‘Plus in het Kwadraat’

Werken met kinderen in de kinderopvang Plus vraagt om een eigen methodiek, Plus in het Kwadraat. Deze methodiek is, vanuit onze jarenlange expertise, door onszelf ontwikkeld. In de afgelopen 60 jaar hebben wij enorm veel ervaring opgedaan in het opvangen en begeleiden van ouders en kinderen binnen de kinderopvang Plus. Deze ervaring vraagt om een verankering. Daarom is besloten een eigen methodiek te gaan ontwikkelen, Plus2 (Plus in het Kwadraat).

Deze methodiek gaat uit van het competentievergrotend werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat is voor het weken op de groepen onze paraplu. Onder deze paraplu hebben wij overige elementen gerangschikt zoals een VVE programma, een observatiesysteem, de inrichting van de groepen en diverse tools. Alle onderdelen zijn dusdanig beschreven dat ze echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze specifieke doelgroep kinderen.

Spoorboekje Plus in het Kwadraat

Om de methode Plus2 ook echt in de praktijk te kunnen inzetten is een spoorboekje ontwikkeld. Dit spoorboekje geeft per fase van plaatsing precies weer waar op ingezet moet worden. Van A tot Z kunnen onze Pedagogisch Medewerkers en onze Gezinsadviseurs te stappen uit ons spoorboekje volgen.

Leergang Plus in het Kwadraat

Het vergt enige training om volgens deze methodiek te werken. Daarom hebben wij een leergang Plus2 ontwikkeld. Deze leergang bestaat uit 4 modules met een portfolio waarbij vooral praktijkgerichte opdrachten centraal staan.

Om het uiteindelijke effect van onze vorm van kinderopvang Plus te kunnen aantonen wordt aan de hand van onze methodiek Plus2 een onderzoek gestart in 2019. Onderzoeksbureau ZINZIZ zal dit voor ons uitvoeren.

Voor meer interesse in onze methodiek Plus in het Kwadraat,
vul het contactformulier in
Contact