Gezinnen in armoede: Van Kansarm naar Kansrijk

Met het project Van Kansarm naar Kansrijk willen wij gezinnen uit Rotterdam die in de armoede dreigen te belanden of in armoede leven ondersteunen uit deze situatie te geraken. Door het inzetten van kleine interventies en één professional per gezin, eerst intensief, daarna steeds meer op afstand. Ons doel is dat deze gezinnen na afloop hun eventuele problemen zelf het hoofd kunnen bieden, of weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen.

Steun van het Sint Laurensfonds

Na een uitgebreide aanvraag voor financiering heeft het Sint Laurensfonds uit Rotterdam besloten dit project te financieren. Eén van de grote ambities van het fonds is het terugdringen van de armoede in Rotterdam. Meerdere projecten worden in dit kader door hen ondersteund.

Het gaat ons in dit project om Kwetsbare maar Kansrijke gezinnen. Deze groep is binnen Rotterdam groot. Het zal gaan om een diversiteit van gezinnen met een diversiteit aan problematiek.

Stapsgewijze aanpak

Onze aanpak bieden wij stapsgewijs aan.

  1. De situatie wordt in beeld gebracht
  2. We gaan kleine, snelle successen boeken met een hoge maatschappelijke waarde
  3. De problematiek stabiliseert
  4. De zelfredzaamheid vergroot
  5. Nazorg, we blijven vinger aan de pols houden

Ons doel is om te gaan voor een verbetering in de gezinssituatie en het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders. De ontwikkeling van de kinderen stimuleren en de zelfredzaamheid van het gezin vergroten. Onze stip aan de horizon is:

Alle gezinnen die wij volgens deze aanpak ondersteunen hebben na afloop geen hulpvraag meer en kunnen eventuele problemen zelfstandig het hoofd bieden. De ontwikkelkansen van de kinderen in deze gezinnen zijn (minimaal) gelijk aan ‘normale’ gezinnen.

Voor meer interesse in dit project vul het contactformulier in:
Contact

Brochure voor netwerk

Brochure voor gezinnen

Aanmelden