Van Kansarm naar Kansrijk

Met het project ‘Van Kansarm naar Kansrijk’ ondersteunen wij gezinnen die in de armoede dreigen te belanden of in armoede leven om uit deze situatie te geraken. Door het inzetten van kleine interventies en één gezinsondersteuner per gezin, eerst intensief, daarna steeds meer op afstand willen wij bereiken dat deze gezinnen na afloop hun eventuele problemen zelfstandig het hoofd kunnen bieden, of weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen.

Voor wie? Kwetsbare maar Kansrijke gezinnen
Het gaat om een diversiteit van gezinnen met een diversiteit aan problematiek. Het kan gaan om een alleenstaande jonge moeder die het financieel moeilijk heeft en niet goed weet hoe alles te organiseren na de geboorte van haar kind,  maar net zo goed om een gezin waarvan vader zijn werk heeft verloren, er schulden aan het ontstaan zijn en er weinig tot geen aandacht meer naar de kinderen gaat.

Gezinnen die in staat zijn om hun leven weer op te pakken maar hier wel tijdelijk extra hulp bij nodig hebben.

Met ons project willen wij ouders/gezinnen – met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar-  tijdelijk ondersteunen om de zelfstandigheid en de (al potentieel) sterke elementen in het gezin te versterken. Hierbij kijken we naar het hele gezin en naar de problemen op alle leefgebieden (financiën, opvoeding, dagbesteding, huisvesting, enz.)

Wij willen de situatie in het gezin dusdanig versterken dat het gezin een positieve toekomst heeft en dat de ontwikkelkansen voor de kinderen zijn verbeterd. Als ouders minder zorgen en stress ervaren binnen het dagelijks leven, komt er meer ruimte vrij in het hoofd voor de kinderen.

Doel van ons project is om de ontwikkelkansen van kinderen uit kansarme gezinnen gelijk te stellen aan die van kinderen uit “normale” gezinnen.
Voor meer interesse in dit project vul het contactformulier in of meld je aan:
Contact    Aanmelden
Doneren