Kinderopvang Plus Dikkertje Dap

Al ruim 60 jaar biedt de Van Veldhuizen Stichting Kinderopvang Plus Dikkertje Dap. Bij Dikkertje Dap richten wij ons op kwetsbare kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Onze aanpak kenmerkt zich doordat wij én het kind opvangen én met het gezin aan de slag gaan. Wij werken met hoog opgeleid personeel, vanuit een eigen methodiek en met kleinere groepen dan bij de reguliere opvang (maximaal 10 kinderen per groep met 2 Pedagogisch Medewerkers).

Ons team van Pedagogisch Medewerker, Gezinsadviseur en Pedagogisch Adviseur werkt vanaf de start van de plaatsing samen om kind en gezin verder te helpen. Onze zorgstructuur is tot in de puntjes uitgewerkt en vormt de basis voor onze totaalaanpak. Onderdeel van deze zorgstructuur is altijd het netwerk dat vaak al bij het gezin betrokken is. Wij stemmen af, onderhouden contact en zoeken waar nodig de samenwerking op. Altijd in overleg en afstemming met de ouder(s).

Plaatsing op één van onze 5 Dikkertje Dap locaties gaat altijd op basis van een indicatie die de GGD voor ons afgeeft. Over het algemeen is de duur van een plaatsing gelimiteerd tussen de 9 maanden en 1 jaar. In uitzonderingsgevallen kan hier een verlening voor worden aangevraagd.

Tijdens de plaatsing stemmen wij met grote regelmaat af met ouder(s) en zo nodig het netwerk. Wij hebben minimaal 3 x per jaar een casusoverleg over de ontwikkeling van het kind en bespreken dit ook altijd met ouder(s). Ons streven is om aan het einde van de plaatsing duidelijk te hebben wat  de vervolgplek voor het kind is. Vaak is dit een reguliere peuterspeelzaal of basisschool, regelmatig gaat een kind ook door naar meer specialistische hulp bij bijv. Lucertis, Enver of de Auris Groep.

Onze aanpak is intensief en gaat uit van het totaal, ons doel is ‘de ontwikkeling van kinderen én gezinnen in beweging te krijgen’.

Bovendien staat de kwaliteit van onze opvang altijd hoog op onze agenda. Daarom zijn wij gestart met een onderzoek naar de effecten van onze aanpak. Kijk voor meer informatie op onderzoek bij Dikkertje Dap

Meer informatie over onze locaties en aanmelden van kinderen is te vinden op de website van Dikkertje Dap.