Missie en Visie

Missie
De Van Veldhuizen Stichting wil dat kinderen, binnen gezinnen waarbij de draagkracht en draaglast niet in balans zijn, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we als expertisecentrum via een totaalaanpak met producten als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en hoogwaardige kinderopvang.

Visie
Als stabiele en gezonde organisatie zijn we een professionele aanbieder van een totaalaanpak, die haar expertise uitdraagt naar gelang de behoefte en problematiek van onze doelgroep.

Steeds beter vormen we een spil op het gebied van opvang, begeleiding en ondersteuning waar reguliere opvang niet mogelijk en behandeling (nog) niet aan de orde zijn. Hierbij werken we intensief samen met andere partijen binnen de keten van het jeugdbeleid.

Door het proactief oppakken van kansen en mogelijkheden, en het ontwikkelen van nieuwe producten die innovatief en preventief gericht zijn, zijn we een serieuze partner binnen het werkveld van jeugd en gezin.

Wij kiezen voor het motto: “Opvoeden hoef je niet alléén te doen”

"Voor de VVS ligt er een opgave om na te denken over nieuwe combinaties en andere vormen van hulp"