Sociale contacten opbouwen

Drie jonge moeders in één wijk in Rotterdam, allen met een kindje van ongeveer een jaar, werden kort na elkaar bij ons project aangemeld. Twee moeders werden aangemeld door het wijkteam, de derde moeder door het CJG.

Alle drie hadden ze financiële problemen, wisten ze niet goed hoe hun leven weer op te pakken na de geboorte van hun kind, alle drie hadden ze opvoedingsvragen en geen van drie had een sociaal netwerk.

Na een aantal maanden hadden deze drie moeders met hulp van onze gezinsondersteuners flinke stappen gezet. Bij de één lag meer de nadruk op het op orde brengen van de financiën en helpen budgetteren, de ander had problemen met haar woonruimte wat veel stress veroorzaakte en de derde had Nederlandse taallessen nodig om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Elke moeder had haar einddoelen bepaald en werkte er hard aan om daar te komen.

Nu was het tijd voor het opbouwen van sociale contacten. Het opbouwen van een sociaal netwerk is een belangrijk onderdeel in de vierde stap van ons programma. Armoede binnen de gezinnen pakken we o.a. aan door het verhogen van de zelfredzaamheid. Om die reden is het belangrijk dat gezinnen een eigen netwerk hebben, zowel formeel als informeel, en dit netwerk gebruiken om problemen aan te pakken en op te lossen.

Onze gezinsondersteuners hoefden niet veel te doen om de drie moeders -los van elkaar- enthousiast te krijgen voor de activiteit “moeder-kind zwemmen” in het zwembad in de buurt. En zo ontmoeten zij elkaar voor het eerst op een mooie zaterdagochtend in het zwembad. In het begin een beetje onwennig, maar al snel leren ze elkaar steeds beter kennen. De kinderen spelen samen en deze moeders maken een praatje met elkaar voor en na het zwemmen. Deze moeders geven nu aan dat het heel fijn is om mensen in de buurt te leren kennen.