Samenwerking

Binnen het werkveld Jeugd en Ouders werkt de Van Veldhuizen Stichting intensief samen met diverse instanties om de hulp en zorg goed te kunnen inzetten. Hierbij gaan wij uit van het (Rotterdamse) principe ‘Een gezin, een plan’. Daar waar al hulpverlening in een gezin aanwezig is, zullen wij een aanvullende rol spelen en afstemming zoeken. Als er (nog) geen hulpverlening aanwezig is, dan voeren wij de regie en zoeken we samen met ouder(s) naar passende hulp.

Netwerkpartners

Wij werken samen met alle partijen die nodig zijn om de gezinnen te versterken en de kinderen te ondersteunen. Met veel partijen hebben wij al een jarenlange samenwerkingsrelatie. Zie hier een overzicht van deze partners.

"Het is bijzonder om te ervaren hoe alle disciplines die werkzaam zijn bij Dikkertje Dap zich open stellen om te leren hoe ze nog deskundiger kunnen worden."