Lange adem

Moeder werd aangemeld door het wijkteam vanwege financiële problemen, waarin het wijkteam al veel voor moeder had geregeld. Voor het wijkteam was de ondersteuningsvraag van moeder te klein geworden, echter moeder had nog wel veel moeite met het nakomen van afspraken waardoor ze toch met regelmaat weer in de problemen kwam. Zo bracht ze haar kinderen vaak te laat op school, waardoor ze onenigheid had met de docenten. En door het niet nakomen van een afspraak bij de rechtbank ontstonden er nieuwe financiële problemen. Kortom: om moeder goed op de rit te houden lag hier zeker een werkpunt voor “van Kansarm naar Kansrijk”.

Dit wetende lag het in de lijn der verwachting dat moeder de eerste twee afspraken voor een overdrachtsgesprek (met moeder, de aanmelder vanuit het wijkteam en onze gezinsondersteuner) niet aanwezig was.

Nadat dit gesprek uiteindelijk toch had plaatsgevonden bleef moeder moeilijk bereikbaar. Afspraken werden op het laatste moment afgezegd, of soms zelfs helemaal niet. Moeder reageerde niet op telefoontjes of videocalls. Ook via Whatsapp kreeg onze gezinsondersteuner vaak pas na 1 of 2 dagen reactie terug.

Hierop wijzend gaf moeder aan dat ze het het prettigst vond om met onze gezinsondersteuner te typen via Whatsapp. Dit “typ” contact hebben ze een aantal weken volgehouden, waarin onze gezinsondersteuner telkens heeft laten weten er voor moeder te willen zijn en dat ze “samen” naar oplossingen konden zoeken voor haar probleem. Langzaamaan liet moeder steeds meer van zichzelf zien tot het moment waarop  moeder klaar was voor een “live’ contact bij haar thuis.

Tijdens dit huisbezoek viel het onze gezinsondersteuner op dat moeder angstig overkwam als het ging om het opbellen van instanties. Ook bleek dat als ze naar een instantie moest ze onze gezinsondersteuner direct vroeg om met haar mee te gaan.

Deze maand stond er een belangrijke afspraak gepland bij de schuldhulpverlener. Moeder en onze gezinsondersteuner zouden hier samen heen gaan. Op de dag van de afspraak zei de moeder af. Ook de tweede afspraak die was gemaakt zei ze af. De derde keer pakte onze gezinsondersteuner het anders aan en haalde moeder thuis op, er was geen ontkomen meer aan. Samen zijn ze  naar de afspraak gegaan. En ….. moeder deed het uitstekend! Ze heeft zelf het woord gevoerd en haar zegje gedaan.

Soms duurt het vertrouwen opbouwen lang en soms moet een ouder ervaren dat -ondanks het feit dat ze allerlei afspraken niet nakomt – er toch iemand is die blijft volhouden en de tijd neemt om haar desnoods letterlijk beet te pakken.

Voor deze gezinnen zijn we blij dat ons project gefinancierd wordt vanuit het Sint Laurensfonds en zij ons geen limieten of voorwaarden opleggen wat betreft  de frequentie en tijdsduur waarop gezinnen worden bezocht. Zo zijn wij in staat om een lange adem te hebben en wanneer nodig heel veel tijd te besteden om moeder thuis op te halen en mee te gaan naar afspraken.

Deze moeder is een succes-ervaring rijker waarop moeder en onze gezinsondersteuner samen verder kunnen bouwen!