Hoe pakken wij dit aan?

Door de inzet van één HBO gezinsondersteuner per gezin die samen met ouder(s) in de thuissituatie:

  • de hulpvraag in beeld brengt
  • een gezinsplan opstelt met duidelijke doelstellingen
  • de financiële situatie op orde brengt
  • zelfredzaamheid van ouders vergroot
  • pedagogische vaardigheden versterkt
  • praktische hulp biedt
  • het sociaal netwerk versterkt.
Van Kansarm naar Kansrijk werkt met een 5 stappen model dat we met alle ouders doorlopen.

Samen met de ouder(s) en evt. betrokken hulpverleners stelt de gezinsondersteuner een gezinsplan op met duidelijke doelen waar aan gewerkt gaat worden. De gezinsondersteuner neemt zo weinig mogelijk over maar stimuleert en activeert de ouders om zelf de doelstellingen te behalen en oplossingen te bedenken (empowerment). Kansrijke elementen worden versterkt en er wordt toegewerkt naar een blijvende gedragsverandering.

Om ouders zo goed mogelijk te helpen werken wij nauw samen met uiteenlopende organisaties binnen Rotterdam. In elke wijk leggen wij contact met (vrijwilligers)organisaties. Ouders hoeven niet alles zelf te kunnen, als ze maar wel weten bij welke organisatie in de wijk ze aan kunnen kloppen voor hulp. Ook voor het vergroten van het sociaal netwerk rondom het gezin vinden wij het belangrijk om goede contacten met collega-instellingen in de wijk op te bouwen.

Kijk bij onze netwerkpartners.

Voor meer interesse in dit project vul het contactformulier in of meld je aan:
Contact    Aanmelden