Van tijdelijke opvangwoning naar een  eigen woning

Dit verhaal gaat over een alleenstaande moeder met een sterk doorzettingsvermogen. Nadat de relatie met de vader van haar zoontje uit ging stond ze ineens op straat. Het wijkteam heeft er voor gezorgd dat deze vrouw in een tijdelijke opvangwoning terecht kon en meldde de vrouw bij “van Kansarm naar Kansrijk” aan voor praktische ondersteuning op meerdere leefgebieden. Zij sprak de Nederlandse taal niet, kende Rotterdam niet, wist niet waar en hoe zij de boodschappen moest doen en waar ze terecht kon met haar vragen.

Bij aanvang nemen wij altijd een scorelijst met de ouder(s) door. Hiermee kunnen ouders(s) zelf aangeven op welke leefgebieden zij de grootste zorgen hebben en waar zij aan willen werken. Deze moeder gaf aan dat zij grote zorgen had op de gebieden financiën, wonen, opvoeding en daginvulling voor haar zelf.

Moeder en gezinsondersteuner formuleerden voor elk van deze leefgebieden een einddoel. Vervolgens werden per einddoel actieplannen gemaakt waarmee ongrijpbare einddoelen middels kleine stapjes haalbaar werden.

Met actieplannen op papier creëren we overzicht. Ouders zien welke stappen zij moeten zetten, hoe en wanneer.

Een pittige tijd brak aan voor moeder.

  • Haar financiën werd op orde gebracht en ze leerde budgetteren,
  • Moeder ging eerst met hulp, daarna zelfstandig reageren op woningen,
  • Om goed te kunnen observeren wat er met haar zoontje was en haar goede opvoedingsadviezen te kunnen geven, kon hij gelukkig geplaatst worden in één van onze Dikkertje Dap locaties.
  • Doordat haar zoon naar de opvang ging kon moeder Nederlandse taallessen gaan volgen; een eerste stap mbt de dag invulling van moeder.

Na een aantal maanden kreeg moeder een eigen woning toegewezen. Samen met de gezinsondersteuner -en gebruik makend van enkele financiële regelingen en fondsen- is het gelukt om een basis-inrichting te regelen en heeft moeder een fijn thuis gemaakt voor haarzelf en haar zoon.

Onze gezinsondersteuner heeft moeder inmiddels geleerd hoe ze goed met haar budget om moet gaan en hoe ze hier overzicht in houdt. Nu zij uit de tijdelijk opvangwoning weg is, moet zij voor het eerst alle rekeningen voor huur, gas, water en licht zelf betalen. Maar ze laat zich niet gek maken, maakt een keurig overzicht van haar vaste lasten en komt hier elke maand precies mee rond.

Met gerichte hulp vanuit het wijkteam en de Dikkertje Dap medewerkers is het gelukt om een goede school te regelen voor haar zoontje die inmiddels 4 was geworden. De gezinsondersteuner geeft haar nog enkele opvoedtips voor thuis.

Naast dit alles volgt moeder nog steeds Nederlandse taallessen. Ze vordert langzaam maar gestaag. Ook nu heeft ze een doel voor ogen dat in kleine stapjes steeds dichterbij komt: uiteindelijk wil ze graag een opleiding voor schoonheidsspecialiste gaan volgen.