Wat is Dreumestijd?

Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor Opvoeders dat zich richt op laagdrempelige opvoedondersteuning aan ouders van dreumesen (1 tot 2 jaar oud). Dreumestijd is een positief moment voor opvoeders én kinderen. Een moment om samen wijzer te worden over opvoeden.

Het doel van Dreumestijd is het voorkomen van opvoedproblemen, door opvoedvragen en opvoedingsspanning weg te nemen en door opvoedvaardigheden, opvoedvertrouwen en sociale steun te versterken.

Dreumestijd is een eigen product van de Van Veldhuizen Stichting en opgenomen als goed onderbouwde interventie in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Beschrijving Dreumestijd NJi Databank

Boterham Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor OpvoedersKinderwagen Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor Opvoedersspelen Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor OpvoedersGele wolk Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor OpvoedersMobiel Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor OpvoedersPraatwolkHandje

Waarom Dreumestijd?

Als kinderen eenmaal 1 jaar zijn dan zijn de vaste contactmomenten op het consultatiebureau voorbij en pas vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op de peuterspeelzaal. Terwijl voor opvoeders op dat moment het opvoeden écht van start gaat.

Dreumestijd creëert :

  • de mogelijkheid om andere opvoeders van dreumesen te ontmoeten
  • ervaringen uit te wisselen
  • op een laagdrempelige manier te praten over opvoeden
  • met andere opvoeders en een deskundige.

Hoe ziet Dreumestijd eruit?

Terwijl de koffie pruttelt lopen opvoeders binnen en starten we de bijeenkomst. Wekelijks begeleid een deskundige professional de bijeenkomst en komen dezelfde ouders en kinderen samen. Een vertrouwde, veilige omgeving, waar opvoeders hun zorgen en vragen durven bespreken. Onze aanpak is positief. We richten ons op de dingen die al goed gaan én geven informatie over de ontwikkeling van het kind. Tijdens Dreumestijd leren we opvoeders spelenderwijs opvoedvaardigheden die passen bij de ontwikkeling van hun kind. Dit geeft opvoeders vertrouwen: in zichzelf en in de opvoeding. Ze lopen naar huis met één van de andere opvoeders die ze bij de bijeenkomst hebben leren kennen. Hun netwerk is vergroot. Eenmaal thuis kunnen ze de praktische tips en ideeën van de professional en andere opvoeders direct toepassen.

Dreumestijd is een Preventief Opvoedprogramma voor Opvoeders en bestaat uit tien bijeenkomsten van 2 uur waarin elke week een ander thema wordt besproken volgens een standaard programma. Terwijl de kinderen spelen wisselen opvoeders ervaringen uit, bespreken ze het thema van de bijeenkomst met elkaar en is er ruimte voor vragen. Dit gebeurd onder leiding van een professional. Ook wordt er iedere week een activiteit uitgevoerd.

De rode draad door de bijeenkomsten bestaat uit dat wat een dreumes gaat leren tussen 1 en 2 jaar (ontwikkelingsopgaven) en dat wat dreumesen in deze periode (en later) nodig hebben van hun opvoeders (opvoedvaardigheden). Tijdens de bijeenkomsten speelt de professional actief in op situaties die zich voordoen, zodat opvoeders het thema direct in de praktijk kunnen oefen. Op die manier wordt spelenderwijs de theorie en praktijk met elkaar verweven.

Train de Trainer Dreumestijd

Als professional kan je ook zelf opgeleid worden tot trainer van Dreumestijd. We bieden hiervoor een training aan die 1 dag in beslag neemt. Hierna ben je bevoegd om het programma te geven. Ook kunnen wij ondersteuning bieden bij het implementeren van het programma binnen een instelling of praktijk. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Dit kan door een onderstaand contactformulier in te vullen. Zodra wij trainingsdata hebben vastgesteld zullen we deze via de website communiceren.

Dreumestijd door Twinkeltje

In Rotterdam voeren wij Dreumestijd een aantal maal per week uit. Wanneer en waar is te lezen op de website van Twinkeltje Opvoedondersteuning

En ook in vakbladen is Dreumestijd niet onopgemerkt gebleven: In Vlablad Vroeg

Persbericht Vakblad Vroeg Dreumestijd