Dreumestijd als interventie

‘Dreumestijd’ is een groepsgerichte, preventieve interventie gericht op laagdrempelige ondersteuning aan opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar oud. Doel is het voorkomen van opvoedproblemen. Niet alleen door vragen en spanning hierover weg te nemen, maar ook door opvoedvaardigheden, opvoedvertrouwen en sociale steun te versterken. Zowel begeleiders als deelnemers zijn tevreden over de methodiek.

Binnen de Van Veldhuizen Stichting, Twinkeltje Opvoedondersteuning, hebben wij Dreumestijd ontwikkeld. Niet van de een op de andere dag, hier is veel tijd in gaan zitten. Nadat wij het programma jaren hebben uitgevoerd is een procesevaluatie gemaakt. Met de input die hier uit kwam is het handboek herschreven waarna we Dreumestijd bij het NJi hebben ingediend ter beoordeling voor hun databank Effectieve Jeugdinterventies.

En het NJi heeft Dreumestijd opgenomen in de databank. Een super mooi resultaat!

Om ook andere professionals in de gelegenheid te stellen Dreumestijd met groepen ouders uit te voeren hebben we een train de trainer ontwikkeld. Professionals die interesse hebben om deze te volgen kunnen zich hiervoor inschrijven. Dit kan door een onderstaand contactformulier in te vullen. Zodra wij trainingsdata hebben vastgesteld zullen we deze via de website communiceren.

Naast Dreumestijd hebben wij ook de interventie Babytijd ontwikkeld. Deze gaat op korte termijn richting het erkenningstraject van het NJi. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van deze interventie.

In Rotterdam voeren wij Dreumestijd een aantal maal per week uit. Wanneer en waar is te lezen op de website van Twinkeltje Opvoedondersteuning:

https://vvstwinkeltje.nl/dreumestijd/

En ook in vakbladen is Dreumestijd niet onopgemerkt gebleven:
Vakblad Vroeg

Voor meer interesse in Dreumestijd mag je het contactformulier invullen:

Contact